Рамонак кветка

разумець агульны змест твора, вылучаць словы і выразы, якія перашкаджаюць разуменню.